Transformació de pineda a zona de devesa

Poda i tala de pins a una zona de pineda amb motoserra Stihl, recollida de la fusta amb la plataforma amb ploma i tractor. Al vídeo es pot veure com salvem una línia elèctrica al fer la tala dels pins.