Tala d'arbrat de grans dimensions

Tala de pins de grans dimensions amb mitjans mecànics i humans. Tractor, cabrestany, motoserra i el material per a l’escalada als àrbres (trepa). Feina realitzada amb la col·laboració de Miquel Solé Udina.

Feina realitzada amb la col·laboració de Miquel Solé Udina