Tala a Olivella

Tala controlada a la població d’Olivella. Els mitjans i maquinària han estat el cabrestany i la motoserra. Treballs de grimpat i gestió forestal controlant l’entorn amb totes les mesures de seguretat.