Tala arbrat a Olivella

Tala de l’arbrat interurbà a la població d’Olivella. 

Mitjans mecànics: motoserra STIHL, remolcador i cistella elevadora.