Poda i tala urbana

Poda i tala urbana Poda de l’arbrat en zones urbanes i interurbanes, tenint sempre en compte la seguretat dels vianants i dels nostres treballadors.  Tala de pins que per haver crescut molt, malmeten espais urbans com les voreres o dintre de cases particulars.