Poda i tala forestal

Poda i tala forestal Tala d’arbrat forestal i poda de pins i d’altre arbrat forestal https://www.forestalsesteve.com/wp-content/uploads/2020/01/TALA-VIDEO.mp4

Poda i tala urbana

Poda i tala urbana Poda de l’arbrat en zones urbanes i interurbanes, tenint sempre en compte la seguretat dels vianants i dels nostres treballadors.  Tala de pins que per haver crescut molt, malmeten espais urbans com les voreres o dintre de cases particulars.