Recuperació de bassa per emergències

Recuperació i acondicionament d’espai forestal per a un òptim accés a la bassa per emergències. 

Desbrossat i neteja del terreny, acondicionament amb vallat exterior i senyalització.