Recuperació de zones de conreu

Recuperació de conreus abandonats per crear zones de seguretat contra incendis i creació de zones de devesa per a pastures i fauna cinegètica.

Zones de seguretat

Recuperació de conreus per crear zones de seguretat contra incendis. Recuperació i neteja de zones amb basses i hidrants per als serveis d’emergències.

Devesa i fauna cinegètica

Creació i adequació de zones de devesa per a pastures i fauna cinegètica, com per exemple, els conills.