Poda i tala forestal

Tala d’arbrat forestal i poda de pins i d’altre arbrat forestal