Manteniment tanca de xiprer

Poda i acondicionament de una tanca perimetral de xiprer